Novinky

  • ARCHÍV OBCHODNÉHO VESTNÍKA OD ROKU 2006
  • DENNÝ MONITORING KONKURZOV, LIKVIDÁCIÍ, ZNÍŽENÍ ZÁKLADNÉHO IMANIA, DRAŽIEB, ZAČATÍ KONANIA O ZRUŠENÍ BEZ LIKVIDÁCIE, PREDAJOV
  • 7-DŇOVÝ BEZPLATNÝ SKÚŠOBNÝ PRÍSTUP
  • Potrebujete zaznamenať negatívne správy o Vašich zákazníkoch?
  • Unavuje Vás neustále ručne sledovať Obchodný vestník?
  • Potrebujete vystihnúť okamih, kedy si prihlásiť pohľadávky správcovi konkurznej podstaty ?
  • Uvítali by ste systém, ktorý na tieto informácie upozorní?
  • Potrebujete vedieť, ktoré firmy znižujú základné imanie?